Nyhed er fra 04-03-2015

Styrk hovednerven for eksporten: Den dansk-tyske landegrænse

Borgmestrene i Grænsetrekanten understreger overfor Folketinget, at landegrænsen mellem Danmark og Tyskland er og bliver hovednerven i den dansk-tyske eksport. Derfor skal arbejdet med infrastruktur, turisme og salget af erhvervsjord styrkes, i stedet for at rette et for ensidigt fokus mod Femern-forbindelsen, lyder borgmestrenes budskab.

04
032015

Meget tyder på, at den kommende Femern-forbindelse kommer til at sprænge alle budgetter. Samtidig ser det ud til, at en opgradering af jernbanen på tysk side først kan være færdig i 2024 - altså hele tre år efter, at Femern-forbindelsen planlægges færdigt i 2021.

Derfor understreger borgmestrene i Grænsetrekanten, Thomas Andresen i Aabenraa Kommune, Erik Lauritzen i Sønderborg Kommune og overborgmester Simon Faber fra Flensborg, at man bør opprioritere hovednerven for den dansk-tyske eksport, som er landegrænsen mellem Danmark og Tyskland.

Da langt den største industriproduktion foregår i Jylland, er der intet der tyder på, at vare- og godstransporten vil flytte sig over til Femern-forbindelsen - tvært imod. Skal der skabes øget vækst i Danmark og Nordtyskland, så er vi alle afhængige af en veludviklet infrastruktur i den sønderjyske-slesvigske grænseregion med en let adgang til Hamborg og derfra videre ud i Europa, fastslår Aabenraas borgmester Thomas Andresen.

Borgmestrene i Grænsetrekanten foreslår derfor helt konkret, at der etableres en grænsebanegård med timedrift til Hamborg, og at jernbanen fra Tinglev til grænsen udbygges med dobbeltspor.

Grænsetrekanten samarbejder med de 12 største byområder i Danmark om at skabe vækstcentre for erhvervslivet, bedre uddannelsesmuligheder og optimal infrastruktur. Og her har Grænsetrekanten med sine 225.000 indbyggere, ca. 100.000 arbejdspladser og 10.000 studerende optimale betingelser for vækst og udvikling.

Som grænseoverskridende region har vi en helt særlig mulighed for at skabe en dynamik på tværs af landegrænsen. Det er vi godt i gang med, men der er masser af muligheder for at styrke det arbejde - og her en forbedret infrastruktur en af de væsentligste indsatsområder sammen med fx en fælles markedsføring af erhvervsgrunde i Grænseområdet, understreger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen.

Samtidig rummer en forbedret infrastruktur rige muligheder for at styrke turismen i Grænsetrekantens område, som allerede nu er et af de mest populære turistområder i Danmark og Nordtyskland.

Med Turismus Agentur Flensburger Förde og Destination Sønderjylland har vi i regionen skabt to ambitiøse samarbejder, der skal tiltrække endnu flere turister til regionen. Der er ingen tvivl om, at jo lettere vi gør det for turisterne at komme hertil, des større er vækstpotentialet. Turistområdet rummer store muligheder for at skabe både vækst og arbejdspladser - det potentiale skal vi udnytte optimalt, fastslår Flensborgs overborgmester Simon Faber.

Borgmesteren i Grænsetrekanten mødes i dag i Aabenraa med en række byrådspolitikere fra de tre kommuner, hvor man vil fortsætte drøftelserne om styrkelsen af grænsesamarbejdet.