Nyhed er fra 22-11-2016

Thomas Andresen: Byrådet bestemmer selv Fjordskolens placering

Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen konstaterer, at Folketingets ombudsmand ikke vil gå ind i sagen, efter at ombudsmanden har behandlet en klage over byrådets beslutning om at flytte specialskolen Fjordskolen til Kruså

22
112016

Folketingets Ombudsmand har netop svaret på en klage over, at Aabenraa Byråd 24. februar i år besluttede, at Fjordskolens afdelinger skal flytte til Kruså. Svaret er sendt til Aabenraa Kommune til orientering.

Ombudsmanden svarer, at han ikke vil foretage en ombudsmandsundersøgelse på grund af klagen. Han har med andre ord vurderet, at der ikke er anledning til at undersøge byrådets beslutning om at flytte Fjordskolen til Kruså.

Ombudsmanden lægger til grund for sin vurdering, at det er kommunalbestyrelsen selv, der beslutter, hvordan kommunens midler skal fordeles.

- Jeg kan dermed konstatere, at der ikke er noget i sagen. Det store flertal, der tog beslutningen om at flytte skolen til Kruså på byrådsmødet i februar, havde fuld ret til at beslutte, hvor Fjordskolen skal ligge. Jeg er naturligvis glad for, at ombudsmanden har slået det fast. Og jeg håber, at ombudsmandens svar betyder, at vi nu kan komme videre og se fremad, så vi kan få skabt en rigtig god, samlet Fjordskole i de nye rammer i Kruså, pointerer borgmester Thomas Andresen.

Ombudsmanden skriver bl.a. i sit svar til klagerne:

Jeg er afskåret fra at tage stilling til kommunens budgetaftale. Det skyldes, at budgetaftalen er udtryk for kommunalbestyrelsens prioriteringer og bevillinger for den kommende periode. Budgetaftalen er således udtryk for en lokalpolitisk afvejning af, hvordan kommunens midler skal fordeles i den kommende periode.

Klagen blev indgivet til Folketingets Ombudsmand af Mette og Fedor Steeman fra Rødding.