Nyhed er fra 24-05-2017

Tilflyttere tager på bustur i kommunen

Lørdag 27. maj deltager nye borgere i Aabenraa Kommunes bustur og velkomstarrangement for tilflyttere

24
052017

Arrangementet er et tilbud til borgere, som vælger at bosætte sig i Aabenraa Kommune, og det er en del af den velkomstpakke, som alle tilflyttere modtager.

- Det glæder mig, at vi har behov for at holde bustur for tilflyttere hvert år. Det er et tegn på, at vi er en kommune i udvikling. I år kan vi glæde os over, at befolkningskurven er knækket. Vi er flere borgere i Aabenraa Kommune i år, end vi var sidste år. Det tyder på, at vi, der bor her, fortæller de gode historier om kommunen til dem, vi kender. Bliv ved med det, opfordrer bormester Thomas Andresen.

Der er sendt invitationer til alle borgere, der er flyttet til Aabenraa Kommune i perioden 1. marts 2016 til 1. marts 2017. Heri indgår også borgere, der oprindeligt er hjemmehørende her i kommunen, og som skifter folkeregisteradresse i en periode.

Turen udgår fra Aabenraa
Kl. 12.30 mødes alle deltagerne i byrådssalen på rådhuset i Aabenraa. Her fortæller borgmester Thomas Andresen om Aabenraa Kommune, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 13.30 - 15.30 køres turen, der begynder ved Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, Aabenraa. Turen går til Krusmølle, Felsted, Stubbæk og videre til Aabenraa by, Rødekro, Rise-Hjarup, Bodum, Genner og Kalvø. Derfra til Løjt Land, Loddenhøj, Barsmark og Skarrev og videre gennem Jørgensgård Skov, inden bussen returnerer til rådhuset.

Der vil være ophold ved Krusmølle, hvor Nina Loff vil fortælle om stedet og dets historie. Og igen ophold ved Ensted Naturpark, hvor der bliver fortalt om, hvad der sker her og mulighederne på stedet. På Kalvø vil Poul Stenderup, formand for Det Maritime Kalvø, fortælle om Kalvøs historie.