Nyhed er fra 15-05-2014

Tilmelding til Åbent Atelier 2014 starter nu

Deltagere kan tilmelde sig elektronisk frem til sidste frist, som er 6.juni

15
052014

Åbent Atelier afholdes 4.-5. oktober, og Billedkunstrådet opfordrer alle, både uddannede kunstnere og amatører, til at deltage i arrangementet.

Alle deltagere kommer med i en udstillingsguide, der bliver lavet til lejligheden.

- Traditionen med Åbent Atelier er en af de måder, hvorpå Aabenraa Kommune bringes tættere på en styrkelse af sin position som centrum for sønderjysk kunst, siger Charlotte Helt Brunsgaard, der er teamleder for Kultur og Fritid ved Aabenraa Kommune, der understreger, at det er muligt for hele fødekæden inden for kunstlivet at være med.

Arrangementet var sidste år en succes med over 25 udøvende kunstnere og rigtigt mange besøgende.

- Åbent Atelier støtter bredden i det kreative Aabenraa. Det skaber en nysgerrig tilgang til kunst, som Billedkunstrådet hilser velkommen, siger Elisabeth Hertzum, formand for Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune.

Tilmelding som kunstner til arrangementet skal ske via www.kunstiaabenraa.dk inden sidste frist, som er 6. juni. På hjemmesiden er der også flere oplysninger om Åbent Atelier.