Nyhed er fra 29-05-2015

Tomme ældreboliger udnyttes til flygtninge

I Aabenraa Kommune har byrådet besluttet, at flygtninge placeres i boliger over hele kommunen. Det sker bl.a. ved at udnytte ældreboliger, der ellers står tomme

29
052015

I forbindelse med den øgede tilstrømning af flygtninge, særligt flygtninge fra Syrien, arbejder Aabenraa Kommune på at revurdere og nytænke den nuværende integrationsindsats for at sikre, at der fortsat arbejdes målrettet på at integrere flygtninge og indvandrere, men også så flere end hidtil hurtigere bliver selvforsørgende.

Som et led i at nytænke integrationsindsatsen vil byrådet også placere flygtningene i tomme boliger over hele kommunen.

- Kommunerne har en forpligtelse til at anvise permanente og passende boliger til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Med den øgede tilstrømning af flygtninge, som den siddende regering har bestemt, bliver der også et større behov for boliger, for at kommunen kan løfte opgaven med at finde boliger til dem, forklarer formand for Arbejdsmarkedsudvalget Ejler Schütt.

Aabenraa Kommune har anvisningsretten til en række almene ældreboliger placeret rundt i kommunen. Der er ældreboliger i Tinglev, Bolderslev, Kliplev, Bylderup-Bov, Bovrup, Felsted, Kollund, Rødekro og Aabenraa, som igennem lang tid har stået ledige. Det er nogle af disse boliger, flygtningene skal flytte ind i. I alt er der tale om ca. 45 boliger.

- Det medfører en stor udgift for kommunen, at vi ikke har lejeindtægter på de tomme boliger. Ved at anvende de ledige ældreboliger til at boligplacere flygtninge, får vi både mulighed for i højere omfang end i dag at sørge for en spredning af de nyankomne flygtninge, og vi minimerer den kommunale udgift til tomgangsleje, pointerer Ejler Schütt.

Flygtningene flytter ind i de tomme boliger i løbet af de kommende uger.