Nyhed er fra 09-06-2021

Trafikale ændringer i Aabenraa by lørdag og søndag

Den store fejring af Genforeningen i den kommende weekend giver nogle trafikale ændringer både lørdag 12. juni og søndag 13. juni.

09
062021

Efter ét års forsinkelse bliver 100-året for Genforeningen fejret både lørdag og søndag ved henholdsvis Aabenraa Genforeningsdag og H.M. Dronningens besøg. Markeringen af den historiske begivenhed giver nogle trafikale ændringer i tilknytning til festlighederne ved Folkehjem.

Konkret betyder det, at Genforeningsparken samt den tilhørende p-plads vil blive afspærret fra lørdag 12. juni klokken 10, hvor der vil være foredrag i forbindelse med Aabenraa Genforeningsdag, og i forbindelse med H.M. Dronningens besøg søndag 13. juni.

Dernæst vil Haderslevvej blive afspærret lørdag 12. juni klokken 18 syd for Camma Larsen-Ledets Vej for køretøjer, mens gående og cyklende kan passere igennem afspærringsområdet. Det nordgående cykelspor laves om til dobbeltrettet cykelsti, og omkørsel for bilister vil ske ad Gl. Kongevej, Jørgensgård, Lindsnakkevej og Kilen. Samtidig vil det ikke være muligt at benytte p-pladserne ved Bjerggade bag Folkehjem fra klokken 18 lørdag 12. juni. Det betyder også, at hvis man ikke har fjernet sin bil fra p-pladsen, så vil man ikke få mulighed for at køre ud igen før 13. juni klokken 18.

Når omkørselsruten træder i kraft 12. juni klokken 18 og først ophører 13. juni klokken 18, vil der i dette tidsrum være standsningsforbud på Jørgensgård, Haderslevvej og Lindsnakkevej for at sikre fri passage for den kørende trafik, når disse veje skal anvendes som omkørselsrute. Samtidig vil den første del af Karpedam blive fysisk afspærret, mens ligeudbanen ved krydset Camma Larsen-Ledets Vej/Haderslevvej afspærres, og trafikken vil blive ledt ad Camma Larsen-Ledets Vej. Det vil dog være muligt for bagerkunder, kirkegængere og beboere at køre ind på Haderslevvej og frem til Kirkebakken. Der må dog ikke parkeres på Haderslevvej af hensyn til brand og redningskørertøjer.

Redningskøretøjer, handicapkørsel og anden nødvendig kørsel kan til enhver tid passere. Alle trafikale ændringer vil ophøre senest søndag 13. juni klokken 18.

Kontaktperson

Landskabsarkitekt i Driftsenheden, Peter Kierkegaard, tlf.: 73 76 78 19; e-mail: pak@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk