Nyhed er fra 08-09-2015

Transportministeren så på veje og havn i Aabenraa

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har netop besøgt Aabenraa Kommune. Han var inviteret af borgmester Thomas Andresen bl.a. for at se på trafikale forhold og på udviklingsmuligheder for erhvervshavnen

08
092015

Borgmester Thomas Andresen inviterede for kort tid siden transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til at komme til Aabenraa for at se på flere trafikale forhold. Ministeren takkede ja, og det blev til et møde på rådhuset og på Aabenraa Havn i går, hvor ministeren mødte borgmesteren, havnens formand Erwin Andresen, havnedirektør Henrik Thykjær samt direktør Oluf Lauridsen fra Valmont SM.

Emnerne på mødet var:

  • En ny motorvejstilslutning som aflastning for til- og frakørslerne på E45 ved Rødekro
  • Muligheder for at køre med modulvogntog til virksomhederne på Brunde og Egelund
  • Vigtigheden af gode tilkørselsforhold til Aabenraa Havn
  • Adgangsforhold for handicappede og gangbesværede m.fl. ved togstationerne i Rødekro, Kliplev, Tinglev og Padborg
  • Muligheden for at opsætte et seværdighedsskilt på motorvejen, der henviser til Frøslevlejren

- Henvendelsen til ministeren skyldes, at vi i Aabenraa Kommune aktivt forsøger at gøre os til den kommune, virksomheder inden for transport og logistik foretrækker at slå sig ned i. Det gør vi gennem planlægning og investeringer, og vi tager afsæt i såvel de regionale som internationale muligheder, som kommunens grænsenære placering giver os, forklarer borgmester Thomas Andresen.

Konkret er der bl.a. store problemer med at afvikle trafikken via tilslutningsanlægget ved Rødekro - med daglige kødannelser og farlige situationer på motorvejen til følge. Disse forhold forventes forværret, når det nye sygehus står færdigt.

- For at øge kommunens muligheder for udvikling er det vores ønske, at der etableres et nyt tilslutningsanlæg nord for Aabenraa ved Bodumvej. Den vil ud over at aflaste tilslutningen ved Rødekro også give adgang til de store erhvervsområder ved Rise og Brunde. Det var noget af det, vi lagde frem for Hans Christian Schmidt, og det er mit klare indtryk, at han lyttede interesseret. Men han kunne naturligvis ikke love noget, fortæller borgmester Thomas Andresen.

På havnen blev transportministeren bl.a. orienteret om, hvordan et stort antal arbejdspladser i lokalområdet er afhængige af havnen og af, at godstransport, herunder især sværgodstransporter, kan komme til og fra havnen bedst muligt.

- Gode adgangsforhold er af største betydning for havnens kunder, bl.a. er det afgørende for en lokal virksomhed som Valmont SM fra Hjordkær for at den kan fastholde og udbygge sin position i markedet. Virksomhedens arbejdspladser er direkte afhængige af adgangsforhold til Aabenraa Havn samt transportkorridorer mellem havnene i Aabenraa og Esbjerg. Gode adgangsforhold vil også kunne medvirke til at udbygge det tyske marked, hvor virksomheder i Nordtyskland med fordel kan anvende Aabenraa Havn, forklarer formand for Aabenraa Havn Erwin Andresen og fortsætter:

- Det var mit indtryk, at ministeren blev opmærksom på, hvor vigtige disse forhold er for havnens fremtidige muligheder for udvikling.