Nyhed er fra 06-10-2014

Udviklingen vender: Flere borgere i Aabenraa Kommune

Der er positive tendenser at spore i befolkningstallet i Aabenraa Kommune. For første gang siden finanskrisen er antallet af indbyggere steget over en 12 måneders periode.

06
102014

Det er første gang siden april 2009, at der over et helt år er sket en stigning i befolkningstallet i Aabenraa Kommune. Fra 2009, hvor den økonomiske krise satte ind, til 1. januar 2014 faldt befolkningstallet med ca. 1400 indbyggere.

Siden 1. oktober 2013 er faldet ikke blot bremset, men der er sket en svag stigning, så befolkningstallet pr. 1. oktober 2014 er på 58.938. Det skal dog understreges, at der er tale om en lille stigning på 17 personer, og det er derfor for usikkert endeligt at konkludere, at udviklingen er vendt. Men tendensen er god.

Den positive udvikling glæder borgmester Thomas Andresen:

- Det er en rigtig god nyhed, som giver anledning til optimisme. Tallene tyder på, at den spirende vækst så småt smitter af på befolkningstallet. Måske kan det også være et tegn på, at vores vækstplan, som skal gøre det mere attraktivt at bo og drive virksomhed i kommunen, begynder at virke, siger han.

En af de helt store motorer i kommunens vækstplan er det nye akutsygehus, der forventes at skabe 1600 nye arbejdspladser. Også udbuddet af sundheds- og velfærdsuddannelser bliver større i de kommende år, blandt andet når sygeplejeskolen flytter til Aabenraa.

- Jeg fornemmer at stemingen er vendt, og at vi alle samme er blevet bedre til at fortælle de gode historier om de mange initiativer, der bliver sat i søen i disse år. Vi bygger blandt andet nye skoler, udvikler Aabenraa midtby og arbejder for at skabe bedre studiemiljøer med Aktiv Campus Aabenraa, fortæller Thomas Andresen.

- Når de gode historier spreder sig som ringe i vandet, får flere og flere øjnene op for mulighederne for at skabe et karriere- og fritidsliv i Aabenraa Kommune. Jo flere vi er til at udbrede budskabet om alt det gode, vi har at tilbyde, jo større er chancen også for at flere får lyst til at blive eller bosætte sig i Aabenraa Kommune, siger Thomas Andresen.