Nyhed er fra 14-09-2017

Udviklingsperspektiv på vej for Bylderup Bov, Rens og omegn

Aabenraa Kommune inviterer alle interesserede til at deltage i processen med at skabe et samlet udviklingsperspektiv for Bylderup Bov, Rens og omegn. Første skridt er et idémøde mandag 2. oktober i Slogs Herreds Hus.

14
092017

Hvordan kan Bylderup Bov, Rens og omegn udvikle sig de næste 10-15 år? Og hvordan kan områdets kvaliteter synliggøres og udvikles?

Det er noget af det, der skal undersøges i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune, lokale borgere, erhvervsdrivende og foreninger. Resultatet af processen bliver et udviklingsperspektiv, der skal danne en fælles retning for områdets udvikling. Perspektivet skal inspirere til både kommunale og lokale initiativer.

Som første led i processen er der idémøde mandag 2. oktober kl. 18.30-21.30 i Slogs Herreds Hus. Her kan alle interesserede møde op og sætte deres præg på perspektivets indhold. På idémødet nedsættes en frivillig arbejdsgruppe, der sammen med Aabenraa Kommune og kommunens rådgiver vil arbejde videre med udviklingsperspektivet.

- I dette udviklingsperspektiv er der ikke tale om én by, men om et større lokalområde. Jeg håber selvfølgelig at se hele området repræsenteret i den kommende proces, så alle giver deres mening til kende. For eksempel ved, at alle områdets småbyer stiller med en repræsentant til arbejdsgruppen, siger Philip Tietje, der er formand for Aabenraa Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg.

Processen arrangeres i samarbejde med Rens Egnsråd og Borgerforening for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark. Det seneste år har de to foreninger arbejdet målrettet med at fremme deres indbyrdes samarbejde.

På vegne af de to foreninger udtaler formand for Borgerforening for Bylderup Bov, Bylderup, Lendemark Inger Salomonsen:

- Vi tror på, at vi skal stå sammen for at sikre udvikling i landdistrikterne - altså et område som vores. Det har været rigtig positivt at udvide vores samarbejdsflader, og vi ser mange potentialer fremadrettet. Vi glæder os til den kommende proces og håber, at den kan give flere borgere blod på tanden til at medvirke i fremtidige samarbejder.

Læs mere om udviklingsperspektivet .