Nyhed er fra 15-09-2016

Udviklingsplan for Rødekro præsenteres på et borgermøde

Der er borgermøde om fremtidens Rødekro torsdag 29. september på Røde-Kro, hvor Aabenraa Kommune præsenterer et forslag til udviklingsplan for byen

15
092016

Hvordan styrker vi Rødekros identitet og videreudvikler en af de mest attraktive bosætningsbyer i Aabenraa Kommune? Hvordan får vi genskabt et tydeligt og levende centrum i Rødekro? Og hvordan synliggør og udnytter vi, at den historiske Hærvejen, der har skabt basis for byens opståen, løber lige gennem byen?

Det er nogle af de spørgsmål, et forslag til udviklingsplan for Rødekro forholder sig til.

Forslaget til udviklingsplanen fremlægges på et offentligt møde torsdag 29. september kl. 19.30-21 på Røde-Kro, hvor alle interesserede er velkomne. Medlemmer af Aabenraa Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg deltager i mødet.

Udviklingsplanens idéer, retningslinjer og form er blevet til i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, foreninger og Aabenraa Kommune. Processen har været bygget op omkring et indledende borgermøde for alle byens borgere, to arbejdsmøder med en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere samt en intern workshop med Aabenraa Kommune.

Planen beskæftiger sig med de store linjer i byens udvikling via tre overordnede temaer:

  • Rødekros bygninger og byrum
  • Rødekros natur og kulturhistorie
  • Rødekros trafik og forbindelser

Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje ser frem til, at udviklingsplanen bliver præsenteret for byens borgere:

- Jeg håber, der møder rigtigt mange op, som både er interesseret i deres by, og som har lyst til at trække i arbejdstøjet. Der er rigtigt mange ildsjæle i Rødekro, der brænder for mange forskellige områder. Det vil være dejligt, hvis vi kan få skabt et solidt samarbejde på tværs af områderne og udvikle byen som helhed, pointerer Philip Tietje.

Rødekro Udviklingsråd
Rødekro har adskilt sig fra andre større byer i kommunen ved ikke at have et lokalråd. Det er typisk et lokalråd, der samarbejder med kommunen om byernes udvikling f.eks. i processer som udviklingsplaner.

Det manglende lokalråd er der nu ved at blive rådet bod på. Sideløbende med udviklingsplanens arbejde har der kørt en lokal proces med etablering af et lokalt udviklingsråd, der skal bidrage til at styrke samarbejdet og organiseringen i Rødekro.

Rødekro Udviklingsråd havde stiftende generalforsamling 29. august. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig med en formand. Når rådet er helt på plads, skal det bidrage til, at strategier og målsætninger i udviklingsplanen føres ud i livet.

FAKTA

Flere informationer om processen med udviklingsplanen i Rødekro kan findes her på aabenraa.dk, hvor der også ligger informationer om Rødekro Udviklingsråd.