Nyhed er fra 07-04-2017

Unge bygger bro til erhvervslivet

Jobcenter Aabenraa starter nu et projekt med at finde fritidsjobs og praktikpladser til unge fra Høje Kolstrup hos virksomheder i og omkring bydelen. Det skal give virksomhederne stabil og kompetent arbejdskraft i fremtiden og de unge motivation og lyst til at gennemføre skole og uddannelse

07
042017

Som led i den boligsociale helhedsplan på Høje Kolstrup vil Jobcenter Aabenraa over de næste uger kontakte lokale virksomheder på og i nærheden af Høje Kolstrup for at høre, om de vil være med til at gøre en indsats for at få flere af bydelens unge sporet ind på job eller uddannelse.

- Der er en del 15-25-årige i boligområdet, der har faglige, sociale eller personlige udfordringer, der gør, at de har svært ved at påbegynde eller gennemføre en uddannelse. De kan også være ramt af skoletræthed eller manglende motivation, f.eks. fordi de kan have svært ved at se, hvilke jobmuligheder de har efter endt uddannelse. Netop disse unge vil vi gerne gøre en ekstra indsats for, og det kan de lokale virksomheder hjælpe med, pointerer kontorleder Nikolaj Stage Jensen fra Jobcenter Aabenraa.

Projektet har fået navnet Brobygning til erhvervslivet . Formålet er at fastholde unge i skole og uddannelse. Det skal ske ved at bringe unge og virksomheder sammen og i sidste ende matche dem, så den unge via praktik, mentorforløb eller fritidsjob får udvidet sit perspektiv og bedre kan se muligheder for job efter uddannelse.

- Vi tror på, at det vil styrke den unges indre og ydre motivation i forhold til at holde fast og gennemføre en given uddannelse, påpeger Nikolaj Stage Jensen.

Projektet Brobygning til erhvervslivet er en del af den boligsociale helhedsplan på Høje Kolstrups beskæftigelses og uddannelsesindsats.

Projektet varetages af den lokale jobguide og de sociale viceværter i bydelen, der sammen bliver tovholdere på de aftaler, der indgås mellem de unge og virksomhederne. De hjælper også med at skabe kontakt, støtte og motivere undervejs. Der er indgået tæt samarbejde med Høje Kolstrup Skole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og andre med godt kendskab til de unge.