Nyhed er fra 24-06-2015

Unge danner Campusråd og laver events

De unge i Aabenraa Kommune har fået et råd, CampusRåd Aabenraa, som skal tale de unges sag og være motor for aktiviteter i Aktiv Campus Aabenraa. CampusRådet har fået 265.000 kr. til projektmagerforløb.

24
062015

Aabenraa Kommune har fået et nyt organ. Det har fået navnet CampusRåd Aabenraa, og det skal være en stemme, der taler de unges sag, og som beskæftiger sig med de unges interesser, idéer og projekter.

- Aabenraa er ved at udvikle sig til en reel studieby. Der kommer flere uddannelser og studerende til byen og uddannelsesinstitutionerne investerer og udvider. Om blot to år vil der være 5500 studerende på uddannelserne i Aabenraa - det er 1000 flere end i dag. Det forpligter. De unge skal mærke, at der er et levende og attraktivt studie- og ungemiljø i byen. Det skal CampusRådet bidrage til, siger Tim Wulff, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune.

CampusRåd Aabenraa består af unge og studerende fra 15 år og op på tværs af uddannelserne i Aabenraa og på tværs af interesser.

I løbet af foråret har en arbejdsgruppe af unge og Aabenraa Kommunes campuskoordinator, Susanne Gram Skjønnemann været i gang med at rekruttere unge til CampusRådet, så alle uddannelserne i byen bliver repræsenteret i CampusRådet - og herudover også unge, som ikke er under uddannelse.

- Både Aabenraa Statsskole, IBC Aabenraa, 10. Aabenraa, VUC-Syd, EUC-Syd og en tidligere sosu-studerende har engageret sig - og der er plads til flere unge og studerende fra Aabenraa, fortæller campuskoordinator Susanne Gram Skjønnemann.

Kasper Hansen, der er elev på IBC, er en af de unge i CampusRådet.

- Mit mål med at være med i rådet er, at unge oplever et positivt ungdomsliv med plads til alle og enhver. Gerne med det resultat, at Aabenraa vinder de unge tilbage til kommunen efter en evt. udenbys uddannelse, så de derefter bosætter sig i Aabenraa og giver deres børn den samme oplevelse, pointerer Kasper Hansen.

For at klæde de unge på til at lave events og projekter har Aabenraa Kommune, Aabenraa Bibliotekerne og NygadeHuset - Studenterhus Aabenraa i fællesskab søgt og fået 265.000 kr. af Kulturstyrelsen til at køre et projektmagerforløb for unge.

Hvis man er ung og gerne vil lave events i CampusRåd Aabenraa, så skal man bare skrive til rådet på facebooksiden: Events for unge i Aabenraa .

FAKTA

Find CampusRåd Aabenraa på Facebook: Events for Unge i Aabenraa

Første møde i CampusRådet efter sommerferien annonceres på Facebook.

CampusRåd Aabenraa er en del af Aktiv Campus Aabenraa . Læs mere på www.aabenraafremtidenskoebstad.dk

CampusRåd Aabenraa indgår også som et af projekterne i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 , der skal gøre kommunen mere attraktiv at flytte til, bo, arbejde og drive virksomhed i.