Nyhed er fra 12-10-2015

Vandløb kommer på dagsordenen

Onsdag 21. oktober er der offentligt informationsmøde om et forslag til nye retningslinjer for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

12
102015

Aabenraa Kommune har ca. 880 km åbne, offentlige vandløb og ca. 220 km rørlagte, offentlige vandløb. Hvordan disse vandløb skal vedligeholdes, kan bl.a. fastlægges i et såkaldt fællesregulativ.

Nu er der et nyt fællesregulativ på vej. Derfor inviterer Aabenraa Kommune til et offentligt informationsmøde, hvor forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune bliver fremlagt. Mødet finder sted i byrådssalen på Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, onsdag 21. oktober 2015 kl. 16-18.

Efter informationsmødet sendes forslaget i offentlig høring i otte uger, hvorefter det bliver bearbejdet igen på baggrund af eventuelle høringssvar. Derefter kan kommunen vedtage fællesregulativet.

De fleste offentlige vandløb og rørlægninger bliver omfattet af det nye fællesregulativ, men der er enkelte undtagelser, f.eks. grænsevandløb til Tyskland og dele af grænsevandløbene til nabokommunerne.

Fællesregulativet beskriver generelle bestemmelser for vandløbenes vedligeholdelse, f.eks. arbejdsbælter, opsætning af hegn, grødeskæringsmetoder, hyppighed af kontrolopmålinger og tilsyn.

Alle med interesse i emnet (f.eks. interesseorganisationer, foreninger og lodsejere) opfordres til at deltage i mødet. Tilmelding skal ske til Ann Kirstine Vesterlund Pedersen på e-mail: akpe@aabenraa.dk senest 16. oktober.

Regulativforslaget kan ses på aabenraa.dk - under Aktuelle høringer / Vandløb .