Nyhed er fra 31-08-2022

Vi skaber Det Gode Liv sammen

Onsdag aften vedtog et enstemmigt byråd Aabenraa Kommunes nye planstrategi ”Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035”. Strategien er byrådets ambitioner for udviklingen i Aabenraa Kommune, og den italesætter den udvikling, som Aabenraa Kommune har – og vil skabe i fremtiden.

31
082022

”Vores udgangspunkt er, at udvikling ikke er noget, der sker – det er noget, vi skaber”.

Sådan lyder det i forordet til ”Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035”, som byrådet i Aabenraa Kommune onsdag aften enstemmigt har vedtaget på byrådsmødet. I Det Gode Liv er den overordnede mission, at det gode liv skabes sammen.

- Jeg er glad for, at alle 31 byrådsmedlemmer i dag har vedtaget Det Gode Liv, som sætter overliggeren for hele Aabenraa Kommunes arbejde i de kommende år. Det er ikke en strategi, der sætter en helt ny retning for Aabenraa Kommune. Det er derimod en strategi, der bygger videre på det gode arbejde, der allerede nu skabes i hverdagen, siger borgmester Jan Riber Jakobsen og fortsætter:

- Strategien er byrådets vision for udviklingen i Aabenraa Kommune, men den er ikke kommet til uden hjælp. Derfor vil jeg også gerne sige stor tak til de mange eksterne samarbejdspartnere, der har været med i arbejdet med Det Gode Liv. Hvad enten det er erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv eller noget helt fjerde, så har de mange konstruktive indspark været afgørende for, at vi i aften har vedtaget en bred udviklingsstrategi.

Strategien tager udgangspunkt i to visioner. ”Aabenraa Kommune vil være et aktivt og sundt fællesskab” og ”Aabenraa Kommune vil være drivkraft for bæredygtig udvikling”. Under de to overordnede visioner er strategien opdelt i tre spor; Ambitiøs grøn udvikling, Levende byer i udvikling og Sundhed og læring i udvikling.

- Målsætningen med Det Gode Liv er at sætte fokus på de udviklingsområder, hvor vi også i de kommende år vil styrke Aabenraa Kommune som et godt sted at bo, besøge, arbejde og drive virksomhed. Det er en strategi, der viser, det vi kan, og det vi vil. Derfor håber jeg også, at både medarbejdere og samarbejdspartnere kan se sig selv i strategien enten helt generelt eller ved at dykke ned i et af de tre temaspor, siger Jan Riber Jakobsen.

Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035 kan læses på www.aabenraa.dk/detgodeliv eller vedhæftet i denne pressemeddelelse.

Fakta:

Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035


- I sporet ’Ambitiøs grøn udvikling’ er der formuleret ambitioner inden for grøn energi, transport og logistik, erhvervsfremme, fødevareproduktion og arbejdskraft.

- I sporet ’Levende byer i udvikling’ er der ambitioner om Aabenraa som fremtidens købstad, landdistrikterne, bosætning, natur, turisme, kultur og klimatilpasning.

- I sporet ’Sundhed og læring i udvikling’ er der ambitioner om at være en attraktiv studieby, uddannelsesmuligheder, læringsmiljøer, fællesskaber og grænselandet.