Nyhed er fra 04-02-2015

Vil du være domsmand eller nævning?

Aabenraa Kommunes Grundlisteudvalg skal finde 196 borgere til den såkaldte grundliste, som domstolene går frem efter, når de skal bruge lægdommere til retssager. Som borger kan man selv melde sig - der er frist 2. marts

04
022015

Nævninge og domsmænd, som samlet kaldes lægdommere, er udpeget for fire år ad gangen. Derfor er det nu tid til at melde sig, hvis man har lyst til at stå på den grundliste, som by- og landsretterne anvender, når de skal udpege lægdommere til strafferetssager.

I hver eneste kommune er der et Grundlisteudvalg, der har ansvaret for at sammensætte den såkaldte grundliste. I Aabenraa Kommunes tilfælde skal der stå 196 voksne borgeres navne på listen. Hvis man er interesseret i at blive lægdommer, ansøger man om at blive optaget, hvorefter man skal godkendes som egnet. Visse kriterier skal være opfyldt.

Når man er godkendt, er det borgerligt ombud at være domsmand eller nævning i de strafferetssager, præsidenten for Vestre Landsret udpeger én til. Det vil sige, at man skal møde op og altså ikke kan sige nej. Man deltager typisk i ca. fire retssager årligt.

Mange arbejdspladser giver domsmænd og nævninge fri for at udføre borgerligt ombud, men på nogle arbejdspladser vil man selv skulle tage fri og altså selv betale for den tid, man er væk fra arbejdet. Der er dog en økonomisk kompensation for at udføre sin pligt som lægdommer.

Borgere i Aabenraa Kommune, der gerne vil på grundlisten, skal melde sig nu. Der er sidste frist 2. marts.

- Jeg håber, at rigtigt mange vil være interesserede i at bidrage til samfundet ved at tilbyde sig som lægdommer. Der er generelt stor tillid til det danske retssystem. Det tror jeg, hænger sammen med, at helt almindelige borgere som lægdommere er med at vurdere, om folk er skyldige, siger formand for Grundlisteudvalget Hans Philip Tietje.

Grundlisteudvalget er udpeget af Aabenraa Byråd. Udvalget konstituerede sig med Hans Philip Tietje som formand på sit første møde 3. februar 2015. Udvalgets øvrige medlemmer er Werner Jensen, Henning Frisk, Børge Lund og Severin Sivesgaard.

Læs mere og søg om optagelse på grundlisten