Nyhed er fra 09-05-2018

Vinder udpeget til befordring af elever til Fjordskolen

Aabenraa Kommune har valgt Handicap Befordring A/S til at befordre elever til Fjordskolen fra 1. august.

09
052018

Aabenraa Kommune modtog - i udbuddet om befordring af elever til Fjordskolen - tre tilbud. Udbuddet bestod af to delaftaler. En aftale på samkørsel og en aftale på solobefordring. De tre tilbud indeholdt tilbud på begge delaftaler.

Tilbuddene er gennemgået og evalueret i forhold til det oplyste kriterium - nemlig det økonomisk mest fordelagtige for henholdsvis delaftale et og delaftale to.

Handicap Befordring A/S afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler, hvorfor Handicap Befordring A/S tildeles kontrakterne.

- Vi har valgt det tilbud, der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud på henholdsvis delaftale et og to. Jeg er glad for, at aftalen nu er på plads, siger Lars Borst Hansen, skolechef i Aabenraa Kommune.

Udbuddet er lavet på, at Aabenraa Kommunes børn nu maksimalt må sidde 60 minutter i bilen, når de skal køres til Fjordskolen. Tidligere var den tid 75 minutter.

- Jeg er glad for, at vi har fundet en udbudsvinder, og at kørselstiden bliver på 60 minutter for børn i Aabenraa Kommune i stedet for 75 minutter. Vi har i udbudsmaterialet givet klart udtryk for, hvilke kriterier der vil blive anvendt i forbindelse med evalueringen. Og så ser jeg frem til, at kontrakten træder i kraft senere på året, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen.