Nyhed er fra 03-05-2016

Visioner for Tinglev præsenteres

Der er borgermøde i Tinglev onsdag 18. maj, hvor Aabenraa Kommunes rådgiver vil præsentere forslaget til en udviklingsplan for Tinglev. Forslaget er udarbejdet bl.a. på baggrund af lokale ideer fra den første workshop i processen

03
052016

Hvordan skal Tinglev Hovedgade i fremtiden præsentere sig for beboere, besøgende og folk, der kører gennem byen? Hvordan synliggøres og forbindes byens mange forskellige tilbud? Og hvordan gøres byens centrale skolebusstop mere attraktivt og børnevenligt?

Det er nogle af temaerne i et forslag til udviklingsplan for Tinglev, der præsenteres på et borgermøde i Borgersalen Tinglev onsdag 18. maj kl. 19-21.

Forslaget til udviklingsplan har været på vej siden februar, da processen blev indledt med et borgermøde arrangeret af Aabenraa Kommune i samarbejde med Tinglev Forum og Tinglev Handels- Håndværker- og Industriforening (THHI). Der deltog ca. 120 personer i det første møde, hvoraf mange bød ind med idéer og lokalkendskab. Siden har en arbejdsgruppe bestående af ca. 25 lokale kræfter arbejdet og et kommunalt projektteam arbejdet videre med workshoppens ideer.

- Jeg håber, at rigtigt mange vil møde op og se visionerne for vores by. For hvis vi skal udvikle Tinglev, så byen bliver et endnu bedre sted at bo og flytte til f.eks. for børnefamilier, kræver det, at vi alle gør en indsats. En god plan ændrer jo ingenting. Det sker først, når vi lokale tager fat og fører nogle af visionerne ud i livet, påpeger Poul-Erik Thomsen, formand for Tinglev Forum.

På borgermødet vil rådgiveren præsentere forslaget til udviklingsplan. Det fremtidige forløb vil også blive præsenteret, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje, landdistriktscoach Karsten Gram og det team fra Aabenraa Kommune, der har været tovholder på hele projektet.

- Jeg glæder mig til at se det foreløbige resultat af processen. Tinglev er jo et væsentligt områdecenter for den sydvestlige del af kommunen. Der er et stort aktivitetsniveau på mange fronter både erhvervsmæssigt og kulturelt. For at bibeholde aktiviteten og udvikle byen til at blive endnu mere attraktiv bl.a. for erhvervsliv og bosætning, er det vigtigt, at vi alle trækker i samme retning. Det skal udviklingsplanen være med til at sørge for, forklarer Philip Tietje, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

 

FAKTA
Link til projektsiden for udviklingsplanen for Tinglev på aabenraa.dk
Link til generelle oplysninger om udviklingsplaner for en række mellemstore byer i Aabenraa Kommune