Landzonetilladelse, ansøg om

Søg om landzonetilladelse. Her kan du søge om landzonetilladelser i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Du får brug for:

  • Tegninger/skitser med påført bygningsnummerering
  • Beliggenhedsplan der beskriver forhold
Begynd selvbetjening nu