Buskort til skoleelever og tilskud til ungdomskort

Alle elever i kommunens folkeskoler og friskoler kan få et gratis buskort.

Elever under 18 år på ungdomsuddannelser får tilskud til køb af ungdomskort. Kortet skal købes som sædvanlig, og tilskud til egenbetalingen udbetales kvartalsvist til elevens NemKonto.

Udbetalingen foregår automatisk og udbetales i det efterfølgende kvartal. Dvs. tilskud for 1. kvartal (januar-marts) udbetales i 2. kvartal (april-juni).

Størrelsen af det kvartalsvise beløb kan variere, da det afhænger af, hvornår betalingen for ungdomskortet er registreret.

Kontaktperson

Else Theilgaard Kehlet, teknisk designer
Tlf.: 7376 7770 - etk@aabenraa.dk

Trafik og Anlæg
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

mandag-fredag kl. 9-14.