Kørsel til tandpleje

Hvem betaler for kørsel når barnet skal til tandbehandling på en af de kommunale klinikker.

  Førskolebørn:

  Forældre bringer og henter selv førskolebørn.

  Undersøgelse og behandling af skolebørn:

  Forældre kører selv (for egen regning) til individuelt aftalte tider. 

  Tandregulering:

  Der tilbydes ikke kørselsordninger for børn til visitation og selve tandreguleringen.

  Omsorgstandpleje:

  Der tilbydes ikke kørsel for borgere som er tilmeldt omsorgstandplejen.

  Specialtandplejen:

  Der tilbydes ikke kørsel for borgere, som er tilmeldt specialtandplejen.

  Joan Joergensen

  Kontaktperson

  Joan Jørgensen, sekretær tandplejen/sundhedsplejen
  Tlf.: 7376 7587 - jjoe@aabenraa.dk