Kørsel til tandpleje

Hvem betaler for kørsel når barnet skal til tandbehandling på en af de kommunale klinikker.

Førskolebørn:

Forældre bringer og henter selv førskolebørn.

Undersøgelse og behandling af skolebørn:

Forældre kører selv (for egen regning) til individuelt aftalte tider. 

Tandregulering:

Der tilbydes ikke kørselsordninger for børn til visitation og selve tandreguleringen.

Omsorgstandpleje:

Der tilbydes ikke kørsel for borgere som er tilmeldt omsorgstandplejen.

Specialtandplejen:

Der tilbydes ikke kørsel for borgere, som er tilmeldt specialtandplejen.

Kontaktperson

Joan Jørgensen, sekretær tandplejen/sundhedsplejen
Tlf.: 7376 7587 - jjoe@aabenraa.dk