Tandpleje for skolebørn

Tandplejen indkalder via SMS og I modtager en SMS med indkaldelsen ca. 14 dage før tiden. Hvis tiden ikke passer, skal I ringe (7376 8256) eller maile (tandplejen@aabenraa.dk) til klinikken og få en ny tid. Husk at informere tandplejen, hvis I får et nyt mobilnummer.

Der er forskel på, hvor ofte man har behov for at gå til tandlægen. Derfor indkaldes børn og unge individuelt, og nogle vil blive indkaldt oftere end andre.

Transport til og fra klinikken er forældrenes ansvar, og der ydes ikke befordringsgodtgørelse. For at mindske forældrenes kørsel til tandklinikken er der mulighed for, at søskende kan få sammenhængende tider.

Indtil barnet fylder 15 år, skal tandplejen ifølge loven indhente informeret samtykke til undersøgelse og behandling fra forældre. Det betyder, at forældre aktivt skal sige ”ja” til en given behandling. Derfor er det nødvendigt, at en af forældrene ledsager barnet til klinikken.

Frit tandlægevalg for børn under 16 år.

Det frie valg betyder, at dit barn kan vælge at gå til tandlæge hos Tandplejen Aabenraa Kommune eller hos en privat praktiserende tandlæge.

Der ydes tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje hos privat
praktiserende tandlæge. Egenbetalingen udgør 35%.
Hos Tandplejen Aabenraa Kommune er det vederlagsfrit.

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte tandlæge, skal du kontakte Tandplejen Aabenraa
Kommune på telefon 7376 7587.

Hvis I har praktiske spørgsmål til ovenstående, så kontakt Tandplejen på 7376 7587.

Kontaktperson

Joan Jørgensen, sekretær tandplejen/sundhedsplejen
Tlf.: 7376 7587 - jjoe@aabenraa.dk

Mail: tandplejen@aabenraa.dk

Tandplejen holder ferielukket følgende dage i 2023:
Uge 7 vinterferie.
3 dage før påske.
Lukket dagen efter Kr. himmelfart.
Sommerferie fra den 03. juli. Opstart mandag den 14. august 2023. (uge 27-32)
Uge 42 efterårsferie.