Afbrænding

Forbrænding af forbrændingsegnet affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg (§ 50 i Affaldsbekendtgørelsen).

Aabenraa Kommune har dog efter Affaldsbekendtgørelsens § 38 i Regulativ for Husholdningsaffald på side 37 meddelt tilladelse til afbrænding af haveaffald udenfor byzone og sommerhusområder i perioden 1. december til 1. marts.

Rent, tørt træ må tillige afbrændes på særligt indrettede bålpladser.

Haveaffald må tillige afbrændes Sankt Hans aften.