Anmeldelse af Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen før du går i gang med renovering eller nedrivning. Du skal anmelde hvad affaldet består af, mængderne af affald og hvor du forventer at affaldet skal afleveres. Kommunen skal modtage en anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang.

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald når:

  • Din renovering eller nedrivning omfatter mere end 10m2 af en bygning eller et anlæg.
  • Din renovering eller nedrivning danner mere end 1 tons affald.
  • Du skal udskifte termoruder der er produceret i perioden fra 1950-1977
  • Du skal fjerne asbestholdigt affald eller farligt affald, for eksempel blyholdigt maling eller PCB-holdige materialer.

Du er som bygherre ansvarlig for at anmelde bygge- og anlægsaffald, selv om der er en rådgiver, entreprenør, håndværker eller lignende til at udføre og styre arbejdet. 
Bygge- og anlægsaffald kan anmeldes gennem miljøportalen www.bygogmiljoe.dk eller ved at anvende kommunens anmeldelsesskema.