Stilblade

I forbindelse med at Aabenraa Kommune er Kulturarvskommune, er der udarbejdet stilblade for købstadens bevaringsværdige bygninger. Stilbladene skal hjælpe med at give en forståelse for byens forskelligartede arkitektur og samtidig pege på de særlige kendetegn, som er vigtige at bevare.

Stilhæfter

Der findes i alt 4 hæfter med 8 forskellige stilblade. Hæfterne sætter fokus på bygningsarven i købstaden Aabenraa og indeholder beskrivelser af bygningernes karakteristiske træk. Stilarterne dækker dog hele kommunen og kan derfor bruges af alle ejere af bevaringsværdige bygninger. I hvert hæfte introduceres der kort til stilarten og de særlige kendetegn fremhæves gennem billeder af byens bygninger. Hvert stilblad afsluttes med en række anbefalinger til hvad man skal passe særligt på.

Hæfterne er opbygget kronologisk, men i virkeligheden er der store overlap mellem stilperioderne.


Hæfte 1:    (1550-) 1700-1800

 • 01: Gavlhuse
 • 02: Længehuse
 • 03: Bulhuse og Bindingsværk, 1550-1800
 • 04: 1700-årenes murstensbyggeri
        Barok, 1660-1750
        Rokoko, 1730-1760
        Louis Seize, 1750-1774
Hæfte 2:   1800-1850
 • 05: Klassicisme, 1754-1856
 • 06: Senklassicisme, 1825-1860
Hæfte 3:   1850-1900
 • 07: Historicisme, 1856-1915
        Nygotik og Nyrenæssance, 1856-1915
        Schweizerstil, 1850-1899
        Nationalromantik, 1890-1910
Hæfte 4:   1900-1940
 • 08: Jugend, 1900-1915
        Heimatschutz-stil/Hjemstavnsstil, 1900-1940
        Bedre byggeskik, 1900-1940
        Nyklassicisme, 1915-1930

Stilbladene er udarbejdet af Jørgen Overbys Tegnestue i samarbejde med Aabenraa Byhistoriske Forening og Museum Sønderjylland.
Stilbladene kan suppleres med den særskilte vejledning til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Kontaktperson

Frederikke Skovbo Winther, bevaringsarkitekt
Tlf.: 2033 7276 - fsw@aabenraa.dk